Zespół terenów starego Kampusu SGGW
Ogólne zasady zagospodarowania przestrzennego starego Kampusu SGGW
Koncepcja zagospodarowania terenu osady pałacowej

Autorzy:dr inż. Elżbieta Myjak-Sokołowska, dr inż. Andrzej Niemirski, dr inż. Marek Szumański
Opracowanie graficzne: mgr inż. Wiktor Kuc
Wizualizacja: mgr inż. Jarosław Papla


Warszawa 2004