Konkurs na opracowanie koncepcji rejonu skrzyżowania ul. Marszałkowskiej z Al. Jerozolimskimi w Warszawie
Organizator konkursu: Miasto Stołeczne Warszawa
Projekt konkursowy – Wyróżnienie II-go stopnia

ARCHITEKTURA: arch. Krzysztof Chwalibóg
Współpraca autorska: arch. Maja Hałatek, stud. arch. Mariusz Krispel
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: dr inż. Przemysław Wolski
Współpraca autorska: mgr inż. Katarzyna Rędzińska, inż. Marek Leśniewski
Współpraca: inż. Artur Bronisz, Grzegorz Zaleski, inż. Marcin Szatan, Anna Figiel stud. arch. kraj., Maciej Sikorski
KOMUNIKACJA: mgr inż. kom. Marek Więckowski, mgr inż. kom. Grzegorz Bondaryk

Skrzyżowanie Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich to centralny punkt miasta i jako taki powinien być czymś więcej niż tylko przecięciem dwóch ważnych arterii. Miejsce to powinno stanowić dominantę w układzie przestrzeni publicznej Warszawy. Aby nadać mu charakter odpowiadający tak zdefiniowanej roli, projekt zakłada maksymalnie możliwe powiększenie przestrzeni publicznej o wyrazistym sposobie ukształtowania, bogato wyposażonej w elementy kompozycji zieleni i wody, o wysokim stopniu atrakcyjności programowej i wizualnej oraz o wysokim standardzie dostępności i wygody poruszania się dla wszystkich odwiedzających. Idea ta została przeprowadzona w projekcie min. poprzez zapewnienie znacznego udziału powierzchni biologicznie czynnych, zachowując priorytet, iż woda i zieleń stanowić będą zasadnicze tworzywo tej przestrzeni. Zespół ogrodów, tworzą ogrody zewnętrzne, ogród wewnętrzny oraz ogrody na dachach, dachy bagienne i zielone dachy ekstensywne. Wszystkie urządzenia wodne, stanowiące podstawowy element założenia ogrodowego są składowymi zamkniętego systemu obiegu wody. System obiegu i retencjonowania wód opadowych wykorzystuje wodę deszczową do nawadniania roślinności na dachach projektowanych budynków oraz do zasilania zbiorników wodnych, fontann, kaskad, wodospadów i poidełka. Woda deszczowa jest w części zatrzymywana w warstwie gleby na dachach a w części filtrowana i zbierana w podziemnych cysternach, z których następnie jest pompowana do urządzeń wodnych znajdujących się na powierzchni. W cysternach umieszczono przelewy odprowadzające nadmiar wody do kanałów burzowych.

Warszawa 2004


Publikacje: Krajobraz Warszwski