Pracownia Katedry Architektury Krajobrazu SGGW stwarza możliwość realizacji praktyk zawodowych dla studentów kierunku Architektura Krajobrazu. Praktyki można realizować w ciągu całego roku akademickiego jak i w okresie wakacyjnym. W ramach praktyk studenci wykonują opracowania studialne i projektowe, czynnie partycypując w zadaniach wykonywanych przez pracownię.

Aby zapisać się na praktyki zawodowe w pracowni KAK należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy:

Imię i nazwisko:
Rok Studiów:      Semestr:
Znajomość programów komputerowych:

AutoCAD
AdobePhotoshop
CorelDraw
MS Word
MS Excel
ArcGIS
Inne:                
Wizualizacje odręczne (perspektywy, aksonometrie)
Wizualizacje komputerowe (3D)
Inne:                
Język obcy na poziomie minimum C1:
Preferowany termin odbycia praktyk:  
Planowana ilość godzin:                     
Adres e-mail:                                      
Telefon kontaktowy:                            
Jeśli masz jakieś dodatkowe uwagi, życzenia i postulaty, wpisz je tutaj.