Prace projektowe i studialne zrealizowane przez pracowników Katedry Architektury Krajobrazu SGGW
Kampus SGGW Projekt zagospodarowania parku w rejonie akademików SGGW Nowy Kampus SGGW. Projekt zagospodarowania terenu w otoczeniu Centrum Naukowo-Dydaktycznego WIiKŚ Nowy Kampus SGGW. Projekt zagospodarowania terenu Wnętrza Centralnego Nowy Kampus SGGW. Projekt szaty roślinnej w obrębie parkingu przed budynkiem WOiAK oraz WRiB Nowy Kampus SGGW. Projekt zagospodarowania atrium w budynku Nowy Kampus SGSW. Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu Zespół terenów starego Kampusu SGGW. Koncepcja zagospodarowania terenu osady pałacowej Zespół terenów starego Kampusu SGGW. Koncepcja zagospodarowania zespołu boisk Zespół terenów starego Kampusu SGGW. Koncepcja zagospodarowania ogrodów dydaktycznych Zespół terenów starego Kampusu SGGW. Koncepcja modernizacji zagospodarowania terenu WIP