Projekt zagospodarowania terenu Wnętrza Centralnego na terenie zachodniej części Kampusu SGGW

Autorzy:dr inż. Przemysław Wolski mgr inż. Katarzyna Rędzińska i in.

Zaprojektowano owalne wnętrza parkowe obramowane zwartymi nasadzeniami krzewów. Charakterystycznym elementem kompozycji są koliste klomby swobodnie rozmieszczone we wnętrzach. Zaprojektowano 31 klombów w tym 10 klombów drzewiastych i krzewiastych - oraz 21 klombów kwiatowych, które cechuje bogactwo gatunkowe (ponad 300 gatunków). Kolekcje te będą pełniły funkcje dydaktyczne. Układ przestrzenny wnętrza zamykają dwa równoległe ciągi komunikacji pieszej, prowadzące do budynków wydziałów, przez plac nad parkingiem podziemnym w kierunku akademików. Będą one połączone siecią ścieżek o zróżnicowanej hierarchii, skorelowaną z istniejącym układem komunikacyjnym. Przy głównych drogach oraz przed budynkami wydziałów, zlokalizowano kameralne place. W centralnych punktach placów zlokalizowano poidełka z pitną wodą.
W paśmie terenu zlokalizowanego wzdłuż placu nad parkingiem podziemnym zaprojektowano rytmiczne nasadzenia cyprysika lawsona (Chamaecyparis lawsoniana ‘Triomf van Boskoop’). Wśród zimozielonych stożkowych form cyprysika, które stanowią trzon kompozycji, zaprojektowano rabatę z wysokich traw i bylin o swobodnym układzie.
Przestrzeń przed budynkiem Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji oraz Wydziału Technologii Żywności pełni funkcję reprezentacyjną. Wzdłuż budynku zaprojektowano geometryczne nasadzenia, oraz kwatery z ławkami i miejscami parkingowymi dla rowerów.

Warszawa 2006