Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu zachodniej części Kampusu SGGW

Autorzy:dr inż. Przemysław Wolski i in.

Na obszarze zachodniej części Kampusu SGGW wyodrębniono dwadzieścia terenów i wnętrz, i zarazem dwadzieścia odrębnych zadań projektowych. Teren kampusu pełni funkcje komunikacyjne, wypoczynkowe, reprezentacyjne oraz dydaktyczne. Przestrzeń komunikacyjną stanowią aleje, drogi piesze i rowerowe, place, jako węzły komunikacyjne, drogi jezdne i parkingi. Przestrzeń wypoczynkową budują wnętrza parkowe oraz kameralne place. Program rekreacyjny opracowano na podstawie badań kwestionariuszowych, przeprowadzonych wśród mieszkańców domów studenckich. Przestrzenie w bezpośrednim otoczeniu budynków, w tym szczególnie place przed wejściami do budynków oraz wejścia „bramy” na teren Kampusu SGGW pełnią funkcje reprezentacyjne. W programie dydaktycznym zagospodarowania terenu Kampusu SGGW uwzględniono rozwiązania proekologiczne, kolekcje roślin, konstrukcje budowlane, nawadnianie i odwadnianie terenów. Elementem charakterystycznym układu kompozycyjnego poszczególnych terenów jest różnorodność. Rozwiązania proekologiczne proponowane w projekcie zagospodarowania dotyczą zagadnień retencjonowania wód opadowych, infrastruktury rowerowej oraz stworzenia środowiska przyjaznego dla zwierząt. Dla owadów znalazły się tu liczne gatunki miododajne, dla ptaków miejsca gniazdowania, a także pożywienie podczas zimy (gatunki roślin zachowujące owoce na zimę). Wiewiórki i małe gryzonie znajdą schronienie w szpalerach drzew i licznych żywopłotach. Dodatkową atrakcją latem będą zaprojektowane na terenie poidełko z wodą o wysokiej jakości. Schematy budowy i funkcjonowania obiektów zaprezentowane zostaną na tablicach informacyjnych.

Warszawa 2003