Projekt zagospodarowania terenu w otoczeniu budynku Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska oraz budynku Kliniki Małych Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Kampus SGGW

Autorzy:dr inż. Przemysław Wolski, inż. Grzegorz Zaleski, mgr inż. Katarzyna Rędzińska

Program ogrodu przy Centrum Naukowo-Dydaktycznym Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW dotyczy edukacji w zakresie funkcjonowania zbiorników, cieków i urządzeń wodnych oraz zbiorowisk roślinnych związanych ze środowiskiem wodnym. Ogród składa się z następujących obiektów: stawu; strumienia z kaskadami; zbiornika mezotroficznego; zbiornika eutroficznego; zbiornika oligotroficznego; przepustów wodnych; formy ziemnej odwzorowującej zlewnie górską ze ścianą o konstrukcji gabionowej; placu u podnóża formy ziemnej; placu pod istniejącą wierzbą; pomostu drewnianego; podestów widokowych z ławami do leżenia; doku z przeszkloną ścianą do obserwacji wnętrza stawu; filtra roślinnego; łęgu; kolekcji roślin wodnych; kolekcji roślin nadwodnych; kolekcji roślin siedlisk wilgotnych; kolekcji roślin siedlisk suchych. Teren w otoczeniu budynku Kliniki Małych Zwierząt będzie pełnił przede wszystkim funkcję reprezentacyjną i użytkową, dostosowaną do funkcji usługowych Kliniki.

Warszawa 2007