Projekt zagospodarowania terenów położonych pomiędzy parkingiem podziemnym, budynkiem nr 37, a Domami Studenckimi SGGW

Autorzy: dr inż. Przemysław Wolski, mgr inż. Katarzyna Rędzińska

Opracowanie makiety: Katarzyna Zagórska, Magdalena Smidt, Michalina Molak, Joanna Galijska

Głównym założeniem projektu jest zapewnienie sprawnej komunikacji pieszej i rowerowej oraz wzbogacenie programu rekreacyjnego. Wzdłuż Domów Studenckich, przez całą długość terenu przebiega główna aleja, przecinająca trzy place studenckie, zlokalizowane przy poszczególnych akademikach. Place pełnią rolę komunikacyjnych punktów węzłowych oraz miejsc spotkań. Wyposażone są w liczne ławki do siedzenia. Place ukształtowano w charakterze parkowym. Kompozycję terenu pomiędzy budynkami kształtuje rzeźba terenu, którą zaprojektowano tak, aby stworzyć kameralne wnętrza parkowe z grillami parkowymi o rzeźbiarskiej formie. Przestrzeń przecinają równoległe ciągi piesze o prostoliniowym przebiegu, zgodnie z dominującymi kierunkami komunikacji pieszej. Wzdłuż budynku 37 oraz placu nad parkingiem podziemnym zaprojektowano ścieżkę rowerową. Kompozycja szaty roślinnej ma swobodny, otwarty charakter. Budują ją grupy drzew sadzone "bukietowo". Na całym terenie dominuje murawa rekreacyjna, ze względu na rekreacyjny sposób użytkowania oraz organizowane imprezy masowe.

Warszawa 2008