Międzynarodowy konkurs ideowy na zagospodarowanie wyspy „Isola del Fiume” w miejscowości Fiume Veneto, Włochy
Organizator konkursu: Privte Enterprice Concerning „The Former Fiume Veneto „Cotton Mill” Area, Fiume Reneto (Włochy)

Autorzy
Urbanistyka i Architektura: arch. Krzysztof Chwalibóg (główny projektant)
Architektura Krajobrazu: dr inż. Przemysław Wolski
Współpraca: mgr inż Katarzyna Rędzińska, Marek Leśniewski, mgr inż. Justyna Zakościelna, mgr inż. Jakub Kowalczuk, Grzegorz Zaleski, inż. Marcin Szatan, mgr inż. Kamil Melaniuk

Projekt dotyczy rozbudowy miasta Fiume Veneto na terenie wyspy, na której wcześniej istniała fabryka włókiennicza, położonej w widłach rzeki i kanału.
Podstawą do przedstawionych rozwiązań projektowych były następujące założenia:
- zastosowanie tradycyjnych form zabudowy przez ukształtowanie ulicy i placów;
- tworzenie wizualnych połączeń pomiędzy placami, ulicą, promenadami i wnętrzami ogrodowymi, towarzyszącymi terenom zabudowy, a otaczającym krajobrazem;
- tworzenie przestrzeni wielofunkcyjnych;
- integrowanie zabudowy ze środowiskiem naturalnym;
- ochrona istniejącej szaty roślinnej i stosowanie rodzimych gatunków roślin.
Charakter kompozycji na całym terenie jest zróżnicowany i płynnie przekształca się od nowoczesnych, geometrycznych form w części wschodniej, przez klasyczne formy, nawiązujące do renesansu w części centralnej, oraz renesans „ uorganiczniony", przenikający w organiczny układ parku w części zachodniej. Cały teren oplata promenada biegnąca wzdłuż rzeki i kanału, która zbiega się na terenie parku, prowadząc do końca wyspy, gdzie zlokalizowany jest Pomnik Marynarza o subtelnej, kontemplacyjnej formie płonącego na powierzchni wody znicza. Elementy kompozycji roślinnej stanowią: park o charakterze krajobrazowym, promenada stanowiąca ciąg pieszo - rowerowy i aleje, wnętrza ogrodowe o charakterze półpublicznym, zamknięte budynkami oraz place i parkingi. Wnętrza ogrodowe powiązane są komunikacyjnie z promenadą. Kompozycja poszczególnych wnętrz uzależniona jest od funkcji (mieszkaniowej lub usługowej), jaką pełni budynek, który je tworzy. Dominuje tu głównie kompozycja geometryczna, nawiązująca do form renesansowych. Atrakcyjność terenu podnosi urozmaicenie rzeźby, wynikające z wprowadzenia nasypów na parkingach podziemnych tworząc układ tarasowy, który nawiązuje do tradycyjnych sposobów kształtowania ogrodów w tym regionie.

Warszawa 2004