Inwentaryzacja szaty roślinnej na terenie projektowanego Parku Badawczego przy Wyższej Szkole Humanistycznej w Ciechanowie

Autorzy: dr inż. Przemysław Wolski, mgr inż. Katarzyna Rędzińska, inż. Marek Leśniewski, inż. Marcin Szatan


Warszawa 2005