Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy – walory i zasady ochrony krajobrazu

Autorzy: Prof. dr hab. Andrzej Richling, dr Ewa Malinowska, dr inż. Przemysław Wolski


Warszawa 2004


Publikacje:
Banaszuk H. (red.), 2004: Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy, aktualny stan, walory, zagrożenia i potrzeby czynnej ochrony środowiska, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok