Projekt rezydencjalnego założenia ogrodowego na Mazowszu

Autorzy: arch. kraj Przemysław Wolski
Współpraca: arch kraj. Katarzyna Ziemkiewicz, stud. arch. kraj. Mariusz Pasek

Teren o powierzchni ok. 6 ha położony jest nad niewielką rzeką. W projekcie wykorzystano możliwość utworzenia, na tarasie zalewowym rzeki, stawu z rzeką angielską. Wykorzystano także wody deszczowe, które stanowią częściowe źródło zasilania stawu kąpielowego, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie domu. Woda w stawie kąpielowym oczyszczana jest z wykorzystaniem filtrów roślinnych. Dodatkowym systemem oczyszczającym, dotleniającym wodę jest strumień z kaskadami, zaprojektowany na skarpie o niwelacji ok. 6 m, połączony ze stawem kąpielowym w obiegu zamkniętym.
Całemu założeniu ogrodowemu nadano charakter romantyczny i częściowo rustykalny. Dobór roślin ograniczono do gatunków rodzimych. Istotnym elementem założenia, nadającym mu szczególny, wiejski charakter, jest obecność na terenie zwierząt: koni, owiec i ptaków. Owce i konie wypasane są w systemie koszarowym, na rozległej łące. Woliera dla ptaków zlokalizowana jest w niewielkim wnętrzu ogrodowym.

Warszawa 1996