Projekt zagospodarowania Zakładu Przetwórstwa Tytoniowego firmy RJR TOBACCO POLAND w Piasecznie

Autorzy: dr inż. Przemysław Wolski

Na terenie Zakładu Przetwórstwa Tytoniowego firmy RJR TOBACCO POLAND w Piasecznie zaprojektowano i zrealizowano system wykorzystywania wód pościekowych, deszczowych i drenażowych. Wszystkie wody są retencjonowane i doczyszczane w stawie stabilizacyjnym, skąd woda w zależności od potrzeb, kierowana jest do sieci zasilającej staw biologiczny – zlokalizowany w reprezentacyjnej części zakładu, lub do sieci zraszającej, zainstalowanej na terenach zieleni otaczających zakład. Nadmiary wody, przewyższające ubytki (parowanie, transpiracja, rozpylanie przez fontannę) odprowadzane są do stawu stabilizującego. Istnieje również możliwość bezpośredniego zrzutu wód. Niewykorzystane nadmiary wód (w okresie jesieni, zimy i wczesnej wiosny) odprowadzane są do znajdującego się w pobliżu zakładu rowu melioracyjnego.

Warszawa 1992


Publikacje:
Wolski P., 1997: Rozwiązania środowiskowe na terenach zakładów przemysłowych na przykładzie Zakładu Tytoniowego firmy RJR TOBACCO POLAND [w:] Problemy ekologii krajobrazu tom 1. Zastosowania ekologii krajobrazu w ekorozwoju. Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Zakład Geoekologii. Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa: 170 - 171