Projekt szaty roślinnej w obrębie parkingu przed budynkiem Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Autorzy: dr inż. Przemysław Wolski, mgr inż. Katarzyna Rędzińska, inż. Artur Bronisz, Marek Leśniewski

Projekt dotyczy przekształcenia istniejącego parkingu i jego sąsiedztwa. Zarówno na parkingu, jak i w jego sąsiedztwie nie przewidziano żadnych nasadzeń drzew i krzewów. Przedstawiono dwa warianty projektu szaty roślinnej:
- w wariantcie maximum przeznaczono 60 stanowisk parkingowych na kwatery, w których posadzone będą platany o parasolowatej koronie i krzewy okrywowe (berberys tunberga odm. karłowa, purpurowa). Obramowanie parkingu tworzy szpaler lipowo-grabowy
- w wariantcie minimum pozostawiono bez zmian wszystkie stanowiska parkingowe.
Możliwa jest także realizacja wariantów pośrednich. W wariancie minimum przewidywane jest również umieszczenie konstrukcji nośnych pod pnącza przy latarniach zlokalizowanych na parkingu. Umieszczenie konstrukcji nośnych pod pnącza przy latarniach pozwoli na stworzenie interesujących elementów roślinnych, które w pewnym stopniu zastąpiłyby drzewa.

Warszawa 2004