Architektura Krajobrazu

Katedra wykonuje:

projekty środowiskowe w skali urbanistycznej
projekty systemów terenów zieleni
projekty terenów zieleni: parków, zieleńców, cmentarzy itp.;
projekty terenów zieleni osiedli mieszkaniowych;
projekty ogrodów;
projekty zagospodarowania terenów przemysłowych;
inwentaryzacje szaty roślinnej;
opracowania ekofizjograficzne;
oceny oddziaływania na środowisko;
plany ochrony parków krajobrazowych;
ekspertyzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu;
ekspertyzy z zakresu kształtowania terenów zieleni.

Katedra pomaga w uzyskiwaniu dofinansowania z funduszy unijnych i krajowych na realizację zadań i tematów opracowywanych przez Katedrę, poprzez:

wskazanie Funduszu lub Programu, z którego możliwe byłoby pozyskanie środków;

określenie zakresu niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku;

przygotowywanie lub współprzygotowywanie różnego rodzaju opracowań niezbędnych do złożenia wniosku.